Μητρώο

Το Συμβούλιο Εγγραφής καταρτίζει και τηρεί Μητρώο Εργοθερπευτών (άρθρο 7 περί Εγγραφής Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών Νόμος του 2006), το οποίο δημοσιεύεται κάθε χρόνο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Το Συμβούλιο Εγγραφής καταχωρεί στο Μητρώο, όλα τα ονόματα των εγγεγραμμένων Εργοθεραπευτών που έχουν πληρώσει το τέλος εγγραφής και τους έχει χορηγηθεί το πιστοποιητικό εγγραφής. Το Πιστοποιητικό Εγγραφής συνιστά τη μοναδική απόδειξη ότι κάποιος επαγγελματίας είναι εγγεγραμμένος Εργοθεραπευτής.

Σημειώνουμε ότι, οι εργοθεραπευτές οι οποίοι δεν έχουν ανανεώσει την άδεια άσκησης του επαγγέλματος, θεωρούνται παράνομοι και θα διώκονται ποινικά βάσει της νομοθεσίας.

el