Αίτηση αλλαγής στοιχείων

Διαδικασία

Σε περίπτωση που χρειαστεί να ανανεώσετε κάποιο στοιχείο για το οποίο θα θέλατε να γνωρίζει το συμβούλιο (π.χ. αλλαγή διεύθυνσης, μεταπτυχιακό κ.α.) παρακαλούμε πατήστε εδώ για τη λήψη του αρχείου:
Λήψη αρχείου
el