Ανανέωση άδειας εργοθεραπευτών

Διαδικασία

Κάθε Εργοθεραπευτής ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Εργοθεραπευτών, οφείλει να ανανεώνει την άδεια εξασκήσεως που του χορηγείται κάθε χρόνο.

Καθορισμένο τέλος για την ανανέωση της άδειας: 35,00 ευρώ/ετησίως.

Το συμβούλιο αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική επιστολή υπενθύμισης σε όλους τους Εργοθεραπευτές για ανανέωση της άδειας εργασίας τους. Η κατάθεση μπορεί να γίνει μέσω εμβάσματος ή κατάθεσης μετρητών στο λογαριασμό του ΣΕΕ ο οποίος είναι:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ-BANK OF CYPRUS
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 018601013491
IBAΝ: CY28002001860000000101349100
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ: Ονοματεπώνυμο και Αριθμός Μητρώου
Εγγεγραμμένος επαγγελματίας εργοθεραπευτής ο οποίος ασκεί το επάγγελμα του εργοθεραπευτή χωρίς να είναι κάτοχος ετήσιας άδειας που να ισχύει κατά το χρόνο ασκήσεως της εργοθεραπείας, είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή.
el