Συχνές Ερωτήσεις
Ποιες είναι οι προδιαγραφές ώστε να εξασκήσει κάποιος νόμιμα το επάγγελμα του Εργοθεραπευτή στην Κύπρο;

Όλοι ανεξαιρέτως οι Εργοθεραπευτές, θα πρέπει να κατέχουν:

  1. Πιστοποιητικό εγγραφής
  2. Αριθμό στο Μητρώο Εργοθεραπευτών
  3. Έγκυρη ετήσια άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του πιστοποιητικού εγγραφής από την άδεια άσκησης επαγγέλματος;
Το Πιστοποιητικό Εγγραφής αφορά την εγγραφή του Εργοθεραπευτή στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Εργοθεραπευτών Κύπρου. Η διαδικασία της αίτησης εγγραφής και έκδοσης του πιστοποιητικού από το Συμβούλιο Εγγραφής γίνεται μία φορά. Όλοι ενεξαιρέτως οι Εργοθεραπευτές που ασκούν το επάγγελμα (σε δημόσιο και σε ιδιωτικό τομέα), θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι.
Η Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος εκδίδεται ετήσια στα άτομα τα οποία έχουν εγκριθεί απο το ΣΕΕ και επιπρόσθετα έχουν καταβάλει το ετήσιο τέλος για την άδεια. Η κατοχή έγκυρης άδειας επιβάλλεται από την Κυπριακή Δημοκρατία για όλους ανεξαιρέτως τους Εργοθεραπευτές που ασκούν το επάγγελμα ιδιωτικά είτε με πλήρη είτε με μερική απασχόληση. Η Άδεια θα πρέπει να είναι αναρτημένη στον χώρο εργασίας και να είναι ορατή στους πελάτες/ασθενείς.
Πόσος καιρός χρειάζεται ώστε να εγκριθώ και να λάβω αριθμό μητρώου ώστε να μπορώ να εργαστώ;
Η αίτηση σας θα αξιολογηθεί και θα εγκριθεί στην επόμενη συνάντηση του Συμβουλίου Εγγραφής Εργοθεραπευτών Κύπρου. Το ΣΕΕ συνεδριάζει μια φορά το μήνα.
Ποια είναι τα πιθανά αίτια απόρριψης αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Εργοθεραπευτών;
Το ΣΕΕ εξετάζει εξατομικευμένα την κάθε αίτηση. Μερικοί από τους λόγους απόρριψης της αίτησης είναι:
  1. Η προσκόμιση μη πιστοποιημένων πτυχίων
  2. Ελλιπή στοιχεία
  3. Η προσκόμιση πτυχίων από μη αναγνωρισμένα ιδρύματα/προγράμματα σπουδών.
Σε περίπτωση που μία αίτηση δεν εγκριθεί τότε αποστέλλεται γραπτή απάντηση στον αιτητή όπου συμπεριλαμβάνονται λεπτομέρειες για τους λόγους που δεν εγκρίθηκε.
Μπορεί να κάνει ο αιτητής την πληρωμή για το πιστοποιητικό εγγραφής μαζί με την αίτησή του;
Όχι. Η πληρωμή γίνεται μετά από την εξέταση της αίτησης. Όταν η αίτηση εγκριθεί, τότε μπορεί να γίνει η πληρωμή και η παραλαβή του πιστοποιητικού εγγραφής.
Αν πληρώσει κάποιος για την άδεια άσκησης επαγγέλματος το Νοέμβριο θα πρέπει να την ανανεώσει πάλι τον Ιανουάριο του επόμενου χρόνου;
Ναι. Οι άδειες ανανεώνονται κάθε Ιανουάριο και η διάρκεια τους είναι για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος.
el